Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở
Ngày 14/06/2023

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở

Media/47_QuynhTho/FolderFunc/202306/Documents/dau-gia-dat-20230614045519-e.pdf

 


Tổng lượt xem bài viết là: 54
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác