Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ
30/05/2020
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ QUỲNH THỌ

- Xã Quỳnh Thọ nằm phía Đông Bắc huyện Quỳnh Phụ.
+ Phía Tây giáp xã Quỳnh Hoa
+ Phía nam giáp xã Quỳnh Minh 
+ Phía đông giáp xã An Đông và An Hiệp huyện Quỳnh Phụ, 
+ Phía bắc giáp đê Sông Luộc sang xã Hồng Phong huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương